Forsikringsdækning under DRsU (DIF og DGI fællesforsikring)


Alle aktiviteter under DanmarksRulleskøjte Union er dækket af 5 forsikringer, uanset om aktivitetenforegår i regi af vores union eller i en af vore medlemsklubber. Unionenbetaler hvert år en præmie til Idrættens Kollektive Forsikringer efter hvormange medlemmer, som vi er.

De 5 forsikringer er:

1) En ansvarsforsikring, som dækker deterstatningsansvar, som union eller forening kan pådrage sig i forbindelse medsin virksomhed.

2) En lovpligtig og en frivilligarbejdsskadeforsikring. Den lovpligtige del dækker, hvis f.eks. en af unionenseller foreningens lønnede eller ulønnede trænere kommer til skade underudførelsen af trænerjobbet. Den frivillige del dækker, hvis en af de frivilligeledere kommer til skade, mens han/hun virker for union eller forening.

3) Psykologisk krisehjælp, som dækker,hvis personer i eller omkring union eller foreningen involveres i en alvorlighændelse – f.eks. et ulykkestilfælde.

4) En idrætsrejseforsikring, som dækkerunionens eller foreningens medlemmer, instruktører og ledere på idrætsrejsertil udlandet.  

Skal I på idrætsrejse til udlandet, så er det altid en god ide på forhånd atudprinte og medbringe dette forsikringskort, hvor der er angivet policenummerog en 24 timers alarm kontakt mulighed:

http://www.dgi.dk/~/media/Idraettensforsikringer2014/FF%20Forsikringskort%202014.ashx

5) En retshjælpsforsikring, som dækkerunionens eller foreningens omkostninger i forbindelse med en retssag.

For flere oplysninger, så kan der læsesmere om de 5 forsikringer på http://www.idraettensforsikringer.dk/F%c3%a6lles-forsikringer

Hvis skaden er sket finder man blankettil anmeldelser påhttp://www.idraettensforsikringer.dk/Hvis-skaden-er-sket-192526

Unionen ønsker ikke at besvare på merespecifikke spørgsmål omkring forsikring. Dels da vi ikke er forsikringskyndige,dels da vi så påtager os et rådgiver ansvar. For spørgsmål henviser vi såledestil http://www.idraettensforsikringer.dk/Kontakt

 

 

Cookies