Sportskomitéer og Årsmøder


Sportskomitéer

Sportskomitéerne er ansvarlige for konkurrenceområdet inden for deres disciplin. Sportskomitéerne afholder årlige møder med klubberne.

Årsmøder


Årsmøderne er øverste myndighed indenfor de enkelte discipliner. Årsmøder afholdes typisk i slutningen af februar eller starten af marts måned.


På årsmøder har alle taleret, men hver fremmødt klub har kun en stemme. Denne tilhører formanden, og gives alternativt videre ved fuldmagt.


Du finder informationer om Sportskomitéerne og referater fra årsmøder under hver disciplin.


Cookies