RepræsentantskabsmødeDRsU's øverste myndighed er det årlige Repræsentantskab, hvor hver fremmødt klub har én stemme.

 

Her finder du beslutningsreferaterne:

 Repræsentantskabsmøde 2015

 Korrektion af teksten i punkt 6 i referatet fra det ordinære repræsentantskabsmøde 2015.


 Ekstraordinært repræsentantskabsmøde 30. maj 2015


Repræsentantskabsmøde 2014

 
Ekstraordinært repræsentantskabsmøde 29. april 2014

Ekstraordinært repræsentantskabsmøde 2. november 2014

 Repræsentantskabsmøde
2013

 Repræsentantskabsmøde
2013 (Ekstraordinært)

 Repræsentantskabsmøde
2013 (Ekstra Ekstraordinært)

 Repræsentantskabsmøde
2012

 Repræsentantskabsmøde
2011

Repræsentantskabsmøde 2010 (Ekstraordinært)

Repræsentantskabsmøde 2010

Repræsentantskabsmøde 2009

Repræsentantskabsmøde 2008 

Repræsentantskabsmøde 2007 

Repræsentantskabsmøde 2006 

Repræsentantskabsmøde 2005 

Repræsentantskabsmøde 2004  

Der indkaldes til ekstraordinært repræsentantskabsmøde dader ikke blev valgt en kasserer til DRsU på det ordinære møde.

Jobbeskrivelse:

Al bogføring og fakturering er overgået til DIF Økonomi.Sekretariatslederen Kate Hansen Skavin kontrollerer de indsendte bilag og underskrifter samt påfører kontonummer inden de sendes videre til DIF Økonomi.

Unionens valgte kasserers opgaver vil bestå af at lavebudget, mål og handlingsplaner en gang om året. Derudover skal man somcontroller lave regnskabsopfølgning ud fra de regnskabsoversigter DIF Økonomiudsender en gang om måneden.

Bilag:

 Indkaldelse

 Referat af ekstraordinært repræsentantskabsmøde

Cookies