Om DRsU´s bestyrelse

Bestyrelsens ansvar og opgaver


Bestyrelsen består af formand, næstformand og kasserer valgt på det årlige Repræsentantskabsmøde, og et medlem fra hver af Sportskomitéerne valgt på deres Årsmøder.

Bestyrelsens ansvar er ledelsen af unionen, herunder fordeling af midler til aktiviteter ved den årlige budgetlægning. Bestyrelsen opretter tillige tværgående udvalg og fordeler midler til disse. Bestyrelsen varetager desuden DRsU's rolle som interesseorganisation over for offentlige institutioner, de idrætslige hovedorganisationer og disciplinernes internationale forbund. 

Kontakt bestyrelsen her.
Se referater fra bestyrelsesmøder
her.

Cookies