Danmarks Rulleskøjte Union - hovedorganisation

DRsU er hovedorganisation for al rulleskøjte- og skateboardsport i Danmark


Danmarks Rulleskøjte Union (DRsU) er en sammenslutning af klubber, der dyrker rulleskøjte- og skateboardsport. DRsU har 4 hoveddiscipliner (Skaterhockey, Fitness & Speed, Kunstløb og Aggressive), men nye discipliner som Roller Derby, Løbehjul og Roll Ball er under udvikling. 


Sportskomitéer og årsmøder


De enkelte hoveddiscipliner ledes af hver deres Sportskomité. Kontaktinformationer findes under de enkelte discipliner. 

Medlemmer af Sportskomitéen vælges på disciplinernes Årsmøder.


Den daglige ledelse


Den daglige ledelse af DRsU foretages af formand og kasserer. 


Bestyrelsen


Bestyrelsens ansvar er ledelsen af unionen, herunder fordeling af midler til aktiviteter ved den årlige budgetlægning. Bestyrelsen varetager desuden DRsU's rolle som interesseorganisation overfor f.eks. offentlige institutioner, de idrætslige hovedorganisationer og disciplinernes internationale forbund. 


Repræsentantskabsmøde


DRsU's øverste myndighed er det årlige Repræsentantskab, hvor hver fremmødt klub har én stemme.Cookies